یادداشتهای من

احدی الحسنین

اگر کسی به تاریخ اسلام آگاه باشد وبه فرقه های انبوه مسلمانان کمی آشنایی داشته باشد اگر از او سوال شود که با شنیدن نام هرفرقه ای به یاد چه چیزی می افتید ؟ آن فردپررنگ ترین جریانات آن فرقه را به عنوان اولین شاخصه  به ذهن او خطور می کند را بیان میکند وبه قول علمی تر هرچیزی که ارتکاز ذهنی او از آن مذهب است را بیان می نماید

مثلا در مورد قرامطه کشتارفراوان وتخریب کعبه ویا مثلا عباسیان پرچم های سیاه ابومسلم خراسانی و... وتابا گفتن مذهب شیعه مظلومیت وشهادت اکثر ائمه آنان را نام می برد واین مطلب یعنی مظلومیت با گوشت وپوست وخون شیعه عجین شده است


شاید به این علت باشد که پیروان هر مذهب از رهبران آن مذهب الگو می گیرند وقتی که حق اولین رهبر شیعه به بدترین صورت از او غصب می شود وقتی با همه سفارشات رسول اکرم بدترین جسارت های ممکن به خاندان پیامبرمی شود

وقتی فرزند رسول خود را به فجیع ترین شکل قابل تصور به شهادت می رسانند وقتی از دفن نوه او در منزل او وکنار جدش با جسارت های زننده جلوگیری می کنند وقتی با کشتن سرور جوانان اهل بهشت خیمه های اورا غارت می کنند واهل اورا به اسارت می گیرندوقتی شکافنده علوم را به شهادت رسانده وفرزند اورا که استادروئسای فرقه های اهل سنت بوده را به شهاد می رسانند وفرزند اورا چهارده سال به زندان می افکنند ونتوانستند مانع درخشش او شوند اورا به پدر شهیدش می رسانند

وقتی عالم آل محمد را شهید می نمایندوبه فرزند جوان ودانشمندش رحم نمی کنند وشهیدش می کنند وقتی می بینند همه روشها برای نابودی شیعه نتیجه نمی دهد از راه محاصره ونگهداری در محل لشگرگاه دوامام را از دست رسی شیعه خارج می نمایند وهنگامی که نتیجه نمی گیرند آنها را شهید می کنند فرزند او که منقم است را تعقیب می نمایند

وای وای وای چقدر مظلومیت انسان از ذکر اینها نیز خسته می شود چه رسد به شنیدن شرح آنها یا تصور تحمل اینها برای هرکسی بسیار دردناک وغیر قابل تحمل است حال این مطلب به خوبی تصور شده است که که چرا تااسم شیعه می آید کلمه مظلومیت وشهادت وتحت فشار بودن به ذهن می آید

هرچند وقت یک بار عده ای چه یهودی چه اسرائیلی وچه مسلمان نماهای اسرائیلی مسلک وهابی شیعه را تهدید به قتل وکشتار می کنند مگر نه اینکه تاکنون میلیونها نفراز ماشیعیان را شهید نمودید مگر نه اینکه به تبعیت از آبا واجداد عمرسعد وشمر خودشیعیان بسیاری را گردن زدید چه نتیجه ای جز رشد روز افزون تشیع در دنیا گرفته اید

به قول معمار کبیر انقلاب بکشید مار را ملت ما بیدار تر می شوندومگر نه اینکه امام اول ما اشجع الناس فرمودند که علاقه من به مرگ از علاقه نوزاد به پستان مادر بیشتر است ما پیرو همان امام هستیم وشعار ما نیز همان است که فرمود وقتی که مابرحق هستیم از مرگ چه باک

ودر آخر این جمله معروف که تبدیل به نقشه راه برای ماشیعیان شده است را برای این وهابی های از خدا بیخبر تکرار می کنم که ما درهر صورت پیروزیم چون یا شهید می شویم که شهادت سعادت است ویا پیوزیم که نتیجه را به دست می آوریم

خلاصه ای وهابی احمق اونایی که برای تو آرزوست برای ما خاطره است

/ 0 نظر / 9 بازدید