یادداشت های من

از این روشن تر؟

یادم می اید درزمان جنگ شوروی درافغانستان از طرف شوروی به امام خمینی (ره) پیغام دادند  بدین مضمون که شما به ما کمک کنید تاماهم به شما کمک کنیم آن مرد درایت وتدین و مخلص در عمل درجواب فرمود که ما هیچ گاه در درگیری که یک طرفش کفر باشد وطرف دیگرش اسلام ومسلمان باشد به ضرر مسلمانان عملی را انجام نمی دهیم

حال درباره سوریه صف بندی کفر واسلام یعنی امریکا واسرائیل واضح شده است از کشورهایی مثل عربستان وقطر وترکیه یعنی دولتهایشان امیدی نیست اما چرا مردم ترکیه وعربستان وقطر وامارات چرا  تظاهرات نمیکنند که ونمی شورند برعلیه دولتهایشان که با کشور کافر یقینی برای حمله به یک کشور اسلامی هم دست نشوید

نکته اخر اینکه چه امریکا حمله بکند وچه نکند بداند که شکست خورده است فان حزب الله هم الغالبون  وعده خدا وند متعال وبزرگ به مقاومت کنندگان است

 

همه مردم میدانند که حق با ماسات وامریکا واسرائیل ومتحدانش باطل هستند وانشاالله شکست میخورند

/ 0 نظر / 12 بازدید