وقتی که فاطمه رفت....

خبرآنقدر هولناک بود که من را تا چند روز تو کما برد هر تصوری را می کردم ولی هیچ وقت گمان نمی کردم دین اینقدر بازیچه دست شود که دختران مسلمان که ناموس همه ما مسلمانان هستند را دعوت به فاحشه گری در میدان جنگ نمایند

جهاد نکاح ؟؟؟؟.....

 به راستی آیا این وهابی ها اگر الان پیامبر از آنها سوال کند دختران  جوان را به چه حقی برای آدم کش های سوریه حلال کردی ؟ چرا اینقدر هتک ناموس نمودی ؟ چرا انسانهایی را فقط به جرم توهم کفر کشتی ؟چرا.... چرا...

بدنیست دراینجا یک مقایسه بین امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام واشق الاقشیای الان جهان یعینی وهابیت ملعون انجام دهیم

حضرت می فرماید شنیدم خلخالی را از پای زن یهودی که مورد حمایت اسلام بود درآوردند اگرمسلمانی از شنیدن این واقعه دق مرگ شود نباید اورا ملامت کرد

حال وهابیت ملعون دختران مسلمان را شست شوی مغزی داده وچون فاحشه برای آدم کش های سوریه ارسال می کنند

وقتی به الگو بودن حضرت زهرا برای همه مسلمانان پایبند نبودیم ونیستیم وتبلیغش را نمی کنیم که فرمود برای زن بهترین چیز آن است که مرد نامحرمی اورا نبیند باید چنین بلایی بر سر مان بیاید

آری وقتی فاطمه جسما وروحا از بین ما رفت باید چنین شود...

/ 0 نظر / 11 بازدید