فتوایی که منافع فتوادهنده وکسی که به او پول واجازه فتوا داده را تامین میکند

فتوای جدید مفتی وهابی درباره انتخابات

یک شیخ وهابی، برگزاری هر انتخاباتی را "تشبّه به کفار" دانست و آن را حرام اعلام کرد! 

 در پی افزایش انتقادات درباره انتصاب اعضای مجلس نمایندگان عربستان از سوی پادشاه و تاکید بر برگزاری انتخابات در محافل اجتماعی و پایگاه های اینترنتی عربستان، شیخ عبدالرحمن برّاک در تازه ترین فتوای خود، برگزاری انتخابات را "حرام" و آن را تشبّه به کفار دانست!

براک در یادداشت طولانی در صفحه شخصی خود که رسانه های عربستان، چهارشنبه گذشته آن را منتشر کردند، آورده است:  روش انتخابات برای تعیین اعضای مجلس شورا یا هر مجلس دیگر را کفار به کشورهای اسلامی وارد کرده اند و حرام است.

وی افزود: این روش همچنین سبب می شود که رأی عالم و جاهل یا زن و مرد با هم برابر باشد و این امر با عقل و شرع تعارض دارد.

این مفتی وهابی در ادامه می افزاید: رهبر  را باید اهل "حلّ و عقد" و افرادِ دارای شأن و منزلت انتخاب کنند، نه عامّه مردم، برگزاری انتخابات یک موضوع  مفسده دار است که از دشمنان اسلام به مسلمانان آموزش داده شده و از نظر عقل و شرع حرام است.

برتری دادن نظر اهل "حلّ و عقد" بر رأی عامه مردم، در نزد کسانی که نظر اهل حل و عقد را بر حکم خدا نیز مقدم می دارند، موضوع جدیدی نیست؛ اما کمتر اتفاق افتاده بود که شیوخ وهابی با  موضوعی که مورد اتفاق نظر همۀ عقلای جهان است، به این صراحت مخالفت کنند.

حال سوال این است که این حل وعقد به چه حقی ودلیل منطقی وشرعی وعرفی بردیگر افراد جامعه برتری دارند وبرفرض محال برتری داشته باشندمصداقش رو کی تعیین میکند وخصوصیاتش رو کی معین میکند؟؟؟ این اهل حل وعقدکه شما میگید مسل مردم دیگه هستند ومعصوم از خطا واشتباه ورشوه گرفتن نیستند پس فرقشان با مردم چیست؟؟؟

سوال اصلی اینجاست چون این روش شما هیچ توجیح عقلی وشرعی ندارد پس برای ماندن در قدرت نیست که هی دست وپا می زنید وگرنه چرا از بین این همه اهل سنت شما رای مردم را به خاطر دیکتاتوری هایی که اسلام خشک شما را برای منافع خود مفید می دانند باطل می دانید ؟؟؟

به قول استادعلی کورانی تا ده سال دیگر باید وهابیت را فقطدر سوریه مشاهده نمود واین فرقه ضاله به انتهای خود رسیده است

 

براک پارسال نیز با تاکید بر حرمت مشارکت زنان در رأی گیری، انتخابات را "از بدترین شیوه های کفار که به کشورهای اسلامی وارد شده" نامیده بود.

عبدالرحمن براک همان کسی است که فتوای جنجالی تخریب و بازسازی کعبه معظمه برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در زمان حج را صادر کرده بود.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید