حماقت وهابیون با پرسش های بی پاسخ

مفتی وهابی:
انتخابات سیستمی فاسد و حرام است!

چندسوال : شما که ظواهر را حجت می دانید وعقل را قبول نداشتید مگر تاکنون اینطور نبوده است ؟مشروعیت این حل وعقد از کجاست ؟ وتعدادش چقدر باید باشد وچگونه انتخاب میشوند؟چه دلیل عقلی وقرآنی برحجیتش است؟آیا یکبار درتاریخ کاری توسط انسانهای عادی غیر معصوم انجام میشوددلیل برخوب بودن وحجیت آن میشود؟چرا رایمردم درانتخاب فرد اجرایی جایز نیست؟ برفرض حل وعقدرا قبول کنیم به چه دلیل این افرادی که شما انتخاب میکنید باید باشند؟

فتوای یک مفتی وهابی در عربستان سعودی درباره حرمت انتخابات، مورد تمسخر مردم در کشورهای عربی قرار گرفته است. 

 «شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراک» مفتی وهابی در عربستان سعودی گفت: تکیه بر سیستم انتخابات برای انتخاب یک رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس، یک اقدام حرام در دین اسلام است.کفار به انتخابات تکیه می‌کنند و در اسلام انتصاب وجود دارد.

وی افزود: براساس دین ما، رئیس باید توسط اهل حل و عقد(بزرگان) انتخاب شود و نه توسط عوام مردم. انتخابات، سیستمی فاسد است و پایه‌ای شرعی و عقلی ندارد و توسط دشمنان اسلام به کشورهای اسلامی صادر شده است.

این اظهارنظر مفتی وهابی به طور گسترده در فضای مجازی و سایت‌های اجتماعی جهان عرب منتشر شده و مورد تمسخر بیشتر کاربران قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 18 بازدید